Buddhist statue | AMIDABUTSU

Buddhist statue, Amida-Butsu

Early 17th century

Wood, gold foil

41×32×27cm

photograph:Hidenori SUZUKI 

shooting:Hiroyasu TAKAHASHI 

Artist index

KUSAMA Yayoi
MURAKAMI Takashi
NARA Yoshitomo
ROKKAKU Ayako
Jan Kálab
Cosmic Cowboy
Edgar Plans
STIK
Martino Lorenzon
GOKITA Tomoo
1/2